CSÉN Módszertani bemutató Debrecenben

MEGHÍVÓ

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK), és az általa működtetett
Parázs Pasztorális Központ szeretettel vár minden érdeklődő szakembert -
pedagógust, védőnőt, hitoktatót, és más, ifjúsággal foglalkozó szakembert -
a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) Módszertani Bemutatójára!
Helyszíne:
 Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium,

4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.

Időpontjai: 2017. június 19-20., augusztus 28-29., szeptember 20-21.;
1. nap 10.00-18.00 óráig tart, 2. nap 9.00-16.00 óráig tart, ami a 3x2 nap során összesen 45 óra

Részvételi díj: a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN)
Módszertani Bemutatónkon való részvétel DÍJTALAN,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásának köszönhetően.

A résztvevők utazási-, étkezési- és szállás költségeit viszont a résztvevőknek kell vállalni.

AZ  EMMI  „A „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”  CSALÁDI  ÉLETRE  NEVELÉS  (CSÉN)
MÓDSZERTANI  BEMUTATÓK  SZERVEZÉSE  A  CSÉN  PROGRAM  ORSZÁGOS  ELTERJESZTÉSÉRE”
támogatási kérelmünket támogatta, ennek köszönhető ez a lehetőség.

Jelentkezési határidő: 2017. június 9.

„Az új NAT-ban a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési terület lett 2013-ban. Az oktatásirányítás feltett szándéka, hogy ez a témakör is minden tantárgyban – integrálhatóságától függő mértékében – megjelenjen (pl. Biológia; Történelem; Magyar; stb.). Önálló tantárgyi keretben a következő három tantárgy esetében jelennek meg hangsúlyosan a családi értékek: Erkölcstan; Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy; Etika. A nevelőtestületek dönthetnek az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználásáról. Dönthetnek például arról, hogy ebben a 10 %-os keretben szabadon választható tantárgyat vezetnek be. Így lehetőség nyílik arra is, hogy a CSÉN külön tantárgyként vezetődjön be, heti 1 órás keretben az 1-12. évfolyamon.” (Részlet Bodó Márton NAT titkár összefoglalójából, 2013.) Ezt a munkát segíti a CSÉN Kerettanterv, melynek kidolgozásában a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületünk (SZÉK) és az Életünk a Család! Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai vettek részt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában (EMMI) 2017. január 11-én megalakult a Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés Kerekasztal. Ennek létrehozásával az EMMI a szakmai, tudományos, egyházi és civil szereplők közös munkájához kíván fórumot biztosítani. SZÉK Egyesületünk is meghívást kapott erre a fórumra, számítanak a több mint 25 éves, CSÉN területén végzett munkánkra, tapasztalatainkra és módszertanunkra.

A programunkról bővebben, az értékrendünkről, a céljainkról, a munkánkról csatolunk anyagot tájékoztatásként, illetve az alábbi honlapokon is érdemi információk szerezhetők be: www.holnaphonlap.huwww.parazskozpont.huwww.mfm-projekt.huwww.eletunkacsalad.huwww.termeszetesesbiztonsagos.hu

Örömmel jelezzük, hogy a Családi Életre Nevelés (CSÉN) Módszertani Bemutatón bemutatott és kipróbált módszerek, játékok, kisfilmek, ábrák, szemléltető anyagok, óravázlatok elektronikus hozzáférését biztosítjuk majd a résztvevők részére a Google Drive segítségével.

A CSÉN Módszertani Bemutatónkon való részvételről „Igazolást” tudunk kiállítani. Az Igazolás kiállításához szükségünk van a jelentkezési lapon bekért adataikra, ezért tisztelettel kérjük, hogy azt mielőbb juttassák el elektronikus formában számunkra.

Köszönjük mindazok készségét, akik vállalják a CSÉN Módszertani Bemutatón való megjelenés érdekében az azzal járó többletfeladatokat (utazás, helyettesítés megszervezése, utazási-, étkezési- és szállás költségeit, stb.)!

Szeretettel várunk minden Érdeklődőt! A JELENTKEZÉST AZ ALÁBBI LINKRE KATTINTVA KÉRJÜK SZÉPEN:  Jelentkezés CSÉN Módszertani Bemutatóra Debrecen

Kelt: 2017. május 01.

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: 30-9959-960; E-mail: holnap6000@gmail.comszakmai felelős,
Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK), és az általa működtetett Parázs Pasztorális Központ