Könyvajánló

Letölthető anyagok: A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT – CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS (CSÉN) ISKOLAI PROGRAM - lehetőség a család értékének megőrzésére

Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség
 
Apter, Terri: A magabiztos gyermek. Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
Berne, Eric: Emberi játszmák. Gondolat, Budapest, 1987.
Crabb, Lawrence dr: Mélybenéző. Énünk és kapcsolataink gyógyulása.Harmat,
Budapest, 2002.
Fromm, Erich: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984.
Goleman D.: Érzelmi intelligencia. Háttér, Budapest, 1997.
Kübler-Ross, Elisabeth – Kessler, David: Élet – leckék. Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
Powell, John: Miért félek attól, aki vagyok? Vigilia Kiadó, Budapest, 1997.
Powell, John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó, Budapest, 1997.
Powell, John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
Powell, John: Feltétel nélküli szeretet. Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
Powell, John: A tartós szeretet titka, Vigilia Kiadó, Budapest,
Vanier, Jean: Emberré lenni. Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
 
Drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program

MIÉRT VÁRJ?
 
Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. Timóteus Társaság Alapítvány
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata, Budapest, 2000., 2004.
McDowell, J. és Day, D.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány,
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata, 1995.
 

Felvilágosítás – kicsit másként
 
Bovet, Theodor dr.: Felette nagy titok. Könyv a házasságról. Bécs, 1983.;
            Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2., Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
Bovet, Theodor dr.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak, lányoknak, 15 éves kortól
Campbell, Ross dr.: Nehéz évek. Harmat, Budapest, 2001.
Elliot, Elisabeth: Szerelem és tisztaság. Ethos, Budapest, 2000.
Fiore, Carlo: A fiatalok etikája. Don Bosco Kiadó, Budapest, 2002.
McDowell J. és Day D.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány,
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata, 1995.
Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja
a KEPE, Kiskunfélegyháza, 2000.
Quoist, Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék, 1989.
Rousseau, M – Gallagher, C. – Maloney, G. – Wilczak, P.: A megszentelő szerelem.
Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk.)
Szent István Társulat Budapest, 1987., Márton Áron Kiadó, 1995.
Scotto, Raimondo: A szerelem ezer arca. Szexualitás és párkapcsolat. Új Város,
            Budapest, 2001.
Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. Timóteus Társaság Alapítvány
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata, Budapest, 2000., 2004.
Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata
Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben.
Szent István Társulat, Budapest, 1991.
Trobisch, Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni
Varga Péter: Spielhózni. Zászlónk Stúdió, Budapest, 2002.
Vekerdy T: Kamaszkor körül, Holnap, Budapest, 1999.
Boldogabb családokért iskolai program. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő
Egyesület, Kecskemét, 2003.

 

A nemi identitás

Az igazi férfi – igazi nő
 
Boldogabb családokért iskolai program. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő
Egyesület, Kecskemét, 2003.
Pease A. – Pease B.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak, és miért nem
tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta, 2000.
Csaba Gy.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. Az ember nemi arányai.
Természet Világa 132. évfolyam, 7. szám, 2001. július.
Kimura D.: Női agy, férfi agy. Kairosz, Budapest, 2003.
Nagy Zs.: A férfi és a női agy titkai
Campbell R.: Nehéz évek. Harmat, Budapest, 2001.
Dobson J.: Felkészülés a serdülőkorra. Új Remény Alapítvány, 2002.
Dobson J.: Segítség, kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik
legkiválóbb családgondozójától. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 2000.
Eisler O.: Mindennapi memóriánk. Saxum Budapest, 2002
Gyöngyi A.: Az agy neme
Parson R.: A hatvan perces apa
Ranschburg Jenő: Egymást keresik. Saxum, Budapest, 2003.
Szendi G.: Az asztma és az agy. Élet és tudomány 2000. okt. 27. 55(43), 1356-1358.
Varga P.: Spielhózni. Zászlónk Stúdió, Budapest, 2002.
Trobisch W.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo, Budapest, 1992.

 

„Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze

 

Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról
 
Varga P.: Spielhózni. Zászlónk Stúdió, Budapest, 2002.
 
A házasság keresztény szemmel
 
Asen, Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. Park Kiadó 1997.
Bovet, Theodor dr.: Felette nagy titok. Könyv a házasságról. Bécs, 1983.;
            Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2., Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
Chapman, Gary: Egymásra hangolva. Az öt szeretet-nyelv a házasságban.
Harmat, Budapest, 2002.
Chapman, Gary: Családi összhangzattan. A családi harmónia öt jellemzője.
Harmat, Budapest, 2002.
Crabb, L. dr.: Egybeszerkesztve. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány,
Budapest, 1997.
Dillow, Linda: A társ… Feleségek könyve. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány,
Budapest
Fromm, Erich: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984.
II. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben, a Család évében.
Petrik, Eva: Gyermekeimmel. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1.,
Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
Powell, John: Feltétel nélküli szeretet. Vigilia Kiadó, Budapest, 2002.
Powell, John: A tartós szeretet titka, Vigilia Kiadó, Budapest,
A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest, 1999.
 
Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság
 
Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980.
Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben.
Teológia különszáma (1987), 261–271.
Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205.
Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002.
Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978.
Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook
of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57.
Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002.
Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984.
Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982.
Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996.
Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105.
Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication
from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175.
Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról.
Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86.
Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press,
New York, 1997.
Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961.
Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973.
Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976.
Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger,
Wertport, London, 2002.
Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.
 

Felelős szülőség – egészséges életkezdet
családtervezés, természetes családtervezés
 

Életvédelem, abortusz-megelőzés
 
II. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben, a Család évében.
Ratzinger, Joseph: A föld sója. Interjúkötet, 1997.
Campbell, Ross dr.: Életre szóló ajándék. Harmat Kiadói Alapítvány, 1994.
Campbell, Ross dr.: A szülői hivatás. Harmat Kiadói Alapítvány, 1994.
Laimer, M: Igen vagy nem, de hogyan? A születésszabályozás megengedett
és meg nem engedett módjai. OMC Bécs 1986.
Lampé László dr.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv.
Medicina, Budapest, 1987
Martini, Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról.
Scotto, Raimondo: A szerelem ezer arca. Szexualitás és párkapcsolat. Új Város,
            Budapest, 2001.
A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest, 1999.
Az élet kultúrájáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
a bioetika néhány kérdéséről, Szent István Társulat, Budapest, 2003.
Boldogabb családokért iskolai program. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő
Egyesület, Kecskemét, 2003.
Család és demográfia Európában. Konferencia a Vatikánban 1996. október 17-19.
Családpasztorációs Füzetek 1., Budapest, 1997.
 
Ferencz Antal dr.: A bioetika alapjai. Szent István Társulat, Budapest, 2001.
Fiore, Carlo: A fiatalok etikája. Don Bosco Kiadó, Budapest, 2002.
Kitzinger, Sheila – Nilsson, Lennart: Már élsz. Gulliver Lap- és Könyvkiadó, 1990.
Laimer, M: Igen vagy nem, de hogyan? A születésszabályozás megengedett
és meg nem engedett módjai. OMC Bécs 1986.
Lampé László dr.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv.
Medicina, Budapest, 1987
Rákóczi István: Az abortusz. SubRosa Kiadó, Budapest, 1997.
Teusen, G. – Goze-Hanel, I.: Anya, beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció
anya és gyermeke között. Deák és Társa Kiadó, Debrecen, 1999.
Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv,
Budapest, 2000., 2001., 2002.
Peretti, Frank: Tilly. Harmat, Budapest, 2001.
Az élet kultúrájáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
a bioetika néhány kérdéséről, Szent István Társulat, Budapest, 2003.
 
Kippley J. – Kippley S.: A természetes családtervezés művészete.
Szent István Társulat, Budapest, 1986.
Szil P. – Bippan N.: Természetes fogamzásszabályozás.
Planétás, Budapest, 1988.
Rötzer J.: Természetes fogamzásszabályozás, Herder, Budapest, 1992.
Fekete T. – Szakos É.: Természetes családtervezés. Előadásjegyzet védőnők
számára. Népjóléti Minisztérium, Budapest, 1992.
Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest, 1994. márc. 5.)
Természetes és biztonságos. Munkafüzet. Természetes Családtervezési
Tanácsadók Munkaközössége, Budapest, 1994.
Szalai E.: A természetes családtervezés napjainkban, Védőnő 1995/1.
Feketéné Szakos É.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés.
Egészségnevelés 36 (1995), 118–120.
Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. Ein Handbuch für NFP–
Beratern und Beraterinnen, Arbeitsgruppe NFP, Köln, Psychologie 20, 1991.
Frank–Hermann P. – Freundl G. –Baur S. – Bremme M. – Döring G. K. –
Godehardt E. A. J. – Sottong U.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1991. dec.
Study Centre, University of Düsseldorf, (Freundl G.): Prospective European
multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. Advances in Contraception 9 (1993), 269–283.
Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. Ein Leitfaden.
Ehrenwirth, München, 1993, 11.
Freundl G.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei.
Schulze–Hobeling H. – Sottong U.: „Wenn zwei sich lieben…”. 1.
Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP)
Köln, 07. bis 09. März 1997
NFP Study Group, University of Düsseldorf, Germany: Natural family planning with
and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study, Advances in Contraception (1997), június/szeptember 179–189.
 

Családi örökség, családi szerepek
 
Berne E.: Sorskönyv. Háttér, Budapest, 1997.
Erikson E. H.: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Budapest, 1991.
Ranschburg J.: Az én és a másik. OKKER, Budapest, 2003.
Ranschburg J.: Szeretet, erkölcs, autonómia. Gondolat, Budapest, 1984.
Székely I.: Én – Te – Mi. A házasság erőforrásai és buktatói. Korda, Kecskemét, 1995.
Székely I.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Animula, Budapest, 2003.
 
Családmodellek
 
Részlet Pálhegyi F.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1992.) című könyvéből: 123-129. oldal, Családmodellek”.
Illusztrációk: Gaál Éva
 
Házassági karambolok
 
Részlet Pálhegyi F.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 2000.) című könyvéből: 7-47. oldal, „Házassági karambolok”
Illusztrációk: Gaál Éva
 
Konfliktus a családban
 
Campbell R.: Dühöngő ifjak. Harmat, Budapest, 2000.
Goleman D.: Érzelmi intelligencia. Háttér, Budapest, 1997.
Hendrix H.: Pár-bajok. Park Kiadó, Budapest, 1999.
Hewstone M. – Stroebe W. – Codol J. P. – Stephenson G. M.: Szociálpszichológia. KJK–KERSZÖV, Budapest, 2003.
Rosenberg M. B.: Erőszakmentes kommunikáció. Budapest, 2001.
Székely I.: Én – Te – Mi. A házasság erőforrásai és buktatói. Korda, Kecskemét, 1995.
Tannen D.: Miért értjük félre egymást? Tinta, Budapest,, 2001.
 
Erőszak a családban
 
Horváth–Szabó K. – Vigassyné Dezsényi K.: Az agresszió kezelése.
            Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001.
Barkó É. (szerk.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. Tanulmánykötet.
Népjóléti Minisztérium, Budapest, 1995.
Gulyásné Kovács E.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon.
In: Lakner Zoltán és mts (szerk.) Gyermekbántalmazás
I., II. Tanulmánygyűjtemény, VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom,
Kalendart kiadó, 1997.
Horváth Szabó K.: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai.
In: Lélekvilág. Pszichológiai tanulmányok a vallásról, az erkölcsről és az én-ről. PPKE BTK, Piliscsaba, 1998.
Kerezsi K.: A védtelen gyermek. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1995.
Lénárd K.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról. In: Bernáth L. –
Solymosi K. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest, 1997.
Losoczi Á.: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban. In: Benkő Á. – Mohay T. (szerk.) Reményünk a család. A II. Családkongresszus előadásai.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest, 1992.
Morvay K.: Terror a családban. Kossuth Kiadó, Budapest, 1998. 2003.
Németh Zs.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből.
In: Család, Gyermek, Ifjúság 1999/l. VIII.
Ranschburg J.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Ranschburg J.: Az agresszív gyermek. In: Kiindulópont 5, 6 (1999)
Szabó L.: Erőszak a családban. A „bántalmazott” gyermek. In: Kappéter István (szerk.) Az agresszió problémái korunkban. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16,
            Budapest, 1996.
Teleki B.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban. In: Kappéter István (szerk.) Az agresszió problémái korunkban. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16,
            Budapest, 1996.
Tóth O.: Erőszak a családban. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok,
            Budapest, 1999.
Utasi J.: Erőszak az iskolában. Tanulmány. In: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/1. IX.
Velkey L.: A „megvert”, „megkínzott,” „megrázott” „bántalmazott”
            gyermek syndróma Gyermek­gyógyászat 4 (1994)
Vigassyné Dezsényi K.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról.
            In: Barkó É. (szerk.) A gyermekbántalmazás Magyarországon.
Tanulmánykötet. Népjóléti Minisztérium, Budapest, 1995.
Virág G.: Szexuális erőszak és abuzus. In: Fehér L. – Forrai J. (szerk.)
            Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem.
Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság, Budapest, 1999.
 
Tanácsadás és meghallgatás
 
Jálics F.: Szemlélődő lelkigyakorlat, Manréza–Korda Kiadó, 1996
Rogers C. – Kinget G. M.: Psychothérapie et relations humaines. Ed. Publications Universitaire, Louvain, 1996.
Tarjányi B.: Evangéliummagyarázatok. Jegyzet. PPKE HTK, Levelző Tagozat, Budapest, 1993.
Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. SOTE, Budapest, 1992.
Tringer L.: A pszichiátria tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999.

 

Egészséges életmód
 
Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. Magyar Közlöny 2003/38.
Buda B.: Mentálhigiéne. ANIMULA Kiadó, Budapest, 1994.
Bíró Gy. – Lindner K.: Tápanyagtáblázat. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel.
Medicina Kiadó, Budapest, 1999.
Rácz J.: Prevenciós programok értékelése. ISM, Budapest, 2001.
Jelentés a magyarországi droghelyzetről. GYISM, Budapest, 2001.
Droginfó pedagógusoknak. Sziget Droginformációs Alapítvány, Budapest, 1999.
Patai K.: Szenvedélybetegségek. Glaxo és Zsiráf Kft, Veszprém, 1994.
Naidao J. –Wills J.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. Medicina Kiadó,
Budapest, 1999.
Jávor É. (szerk.): Drogcsapda Paginárium, Budapest, 2001.
Székely L.: Egészségnevelés. „Utak a mához”. Pápai Páriz Egyesület, Budapest, 1997.
Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára. A népegészségügy kialakítása az
új Európában. I–II. rész. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár,
Medinfo, Budapest, 2001.
Lőrinczi J. – Nyilas L.: Ifjúság és egészségkárosító szokások.
Dohányzás, alkohol és kábítószer­fogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében. GYISM, Budapest, 2002.
Szilágyi T.: Eljátszott bizalom. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai.
Egészségünkért a XXI. században Alapítvány, Budapest, 2001.
Gati F.: Gyermekvédelem az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982.
Bayer I.: A kábítószer. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989.
Bágyoni A.: Szenvedélyek rabságában. Medicina Kiadó, Budapest, 1982.
Kapitány Á. – Kapitány G.: Rejtjelek. Szorobán Kiadó, Budapest, 1993.
Tóth J.: A mozgásszervek védelme gyermekkorban.
White Golden Book Kft, Budapest, 2000.
Gliedné Farkas K.: Testnevelési játékok gyűjteménye.
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 1991.
Barabás A. – Pantó E.: The Hungarian National Growth Study.
Humanbiol Kiadó Budapest, 1991.
Fehérné Mérey I.: Se többet, se kevesebbet. Hungarofit: Mérd magad.
Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest, 1990.
Fehérné Mérey I.: Mozgás és egészség. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft.,
Budapest, 1990.
Barabás A.: A fizikai fittség mérésének európai tesztje. Magyar Testnevelési Egyetem,
Budapest, 1993.
Somhegyi A. – Gardi Zs.: Tartáskorrekció. Magyar Gerincgyógyászati Társaság,
Budapest, 1996.
Aszmann A.: Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus Kiadó, Budapest, 2000.
Seregélyi J. – Várkonyi Á.: Gyermek- és ifjúsághigiéné. Semmelweis Egyetem,
Budapest, 2000.
Aszmann A.: Iskolaegészségügy. Anonymus Kiadó, Budapest, 1998.
Bagdy E.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne,
a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1996.
Ewles L. – Simnett I.: Egészségfejlesztés. Medicina Kiadó Budapest, 1999.
Kulcsár Zs.: Egészségpszichológia. Eötvös Kiadó, Budapest, 1998.
 

Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban
 
Ewles L – Simnett I.: Egészségfejlesztés. Gyakorlati útmutató.
Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999, 29–30.
Naidoo J. – Wills J.: Egészségmegőrzés. Gyakorlati alapok.
Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999, 213–219.
Makara P. Az egészségmegőrzésről. Nővér 7 (1994), 25–27.
Naisbett J.: Megatrends. Warner Books, Inc. New York, 1982, 67–68.
 
Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
 
Ferrero B.: Csak történetek; Más történetek; Szép és új történetek;
Hasonlatok és történetek; Jóknak szóló történetek. Don Bosco Kiadó,
Budapest, 2000.
Leszkay A.: Moha bácsi meséi. Accipe–Tradere Budapest, 1994.
Diószeginé Nanszák T. – Zsákay E.: Illemteszt. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.,
Debrecen, 1999.
Montágh I.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó, Budapest, 1985.
Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége:
„Hogy életük legyen…”. Kateketikai segédanyag. 5. kötet: Családok. Márton Áron Kiadó, Budapest, 2000.
Porter E. H.: Az élet játéka, Szent István Társulat, Budapest, 1994.
Nemeshegyi P. SJ: Ermi furulyája. Korda Kiadó, Kecskemét, 1995.
Saint–Exupery A.: A Kis Herceg Móra, Budapest, 2005.
György A.: Történetek a szeretetről. SzentGellért Kiadó, Budapest, 2000.
Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ; Értelmes élet;
A jellem értékei és hibái. Honffy Kiadó, Budapest, 1991.
Bácskai J.: Magán-élet-tan. Matura Tankönyv, Klett Kiadó, 1998.
Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom
játékai. Manréza, Dobogókő, 2000.
 
Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok
 
A CSÉN továbbképzés anyaga
Boldogabb családokért iskolai program. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő
Egyesület, Kecskemét, 2003.
Campbell R.: Nehéz évek. Harmat, Budapest, 2001.
Csaba Gy.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. Az ember nemi arányai.
Természet Világa 132. évfolyam, 7. szám, 2001. július.
Dobson J.: Felkészülés a serdülőkorra. Új Remény Alapítvány, 2002.
Dobson J.: Segítség, kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik
legkiválóbb családgondozójától. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 2000.
Eisler O.: Mindennapi memóriánk. Saxum Budapest, 2002
FÉK tanári kézikönyv. Timóteus Társaság, Budapest, 2002.

Ferrero B.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó, Budapest, 2000.
Gyöngyi A.: Az agy neme
Hallesby O.: Személyiségtípusok. Harmat, Budapest, 1993.
ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002)
Kimura D.: Női agy, férfi agy. Kairosz, Budapest, 2003.
Lukács L.: Önismeret, jellemformálás, önnevelés (előadás)
McDowell J és Day D.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány,
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata, 1995.
Nagy Zs.: A férfi és a női agy titkai
Parson R.: A hatvan perces apa
Pease A. – Pease B.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak, és miért nem
tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta, 2000.
Ranschburg J.: Egymást keresik. Saxum, Budapest, 2003.
Szendi G.: Az asztma és az agy. Élet és tudomány 2000. okt. 27. 55(43), 1356-1358.
Szentmártoni M.: A fiatalok világa. Róma, 1985.
Trobisch W.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo, Budapest, 1992.
Varga P.: Spielhózni. Zászlónk Stúdió, Budapest, 2002.
Vekerdy T: Kamaszkor körül, Holnap, Budapest, 1999.
Vekerdy T: Kicsikről, nagyoknak 2. Park, Budapest, 1999.
 
Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában
Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában
 
Chapman, Gary: Egymásra hangolva. Az öt szeretet-nyelv a házasságban.
Harmat, Budapest, 2002.
Chapman, Gary: Családi összhangzattan. A családi harmónia öt jellemzője.
Harmat, Budapest, 2002.
Chapman, Gary: Gyermekekre hangolva. A gyerekek öt szeretet-nyelve.
Harmat, Budapest, 2003.
Chapman, Gary: Kamaszokra hangolva. A tinédzserek öt szeretet-nyelve.
Harmat, Budapest, 2003.
Ferrero, B.: A sivatag negyven meséje. Ami fontos: A rózsa. Van ott fent valaki?
A tücsök dala. Don Bosco Kiadó, Budapest, 1998.
Csak történetek. Más történetek. Szép és új történetek. Hasonlatok és történetek. Jóknak szóló történetek. Nem vagyok egyedül. Gyermekeink és a televízió.
Don Bosco Kiadó, Budapest, 2000.
Fiore, Carlo: A fiatalok etikája. Don Bosco Kiadó, Budapest, 2002.
Hallesby, O.: Személyiségtípusok. Harmat, Budapest, 1993.
Lucado, Max: Értékes vagy. Timóteus Társaság Alapítvány, Budapest, 2002., 2003.
McDowell J. és Day D.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány,
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata, 1995.
Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. Timóteus Társaság Alapítvány
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata, Budapest, 2000., 2004.
Trobisch, Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni
Varga Péter: Spielhózni. Zászlónk Stúdió, Budapest, 2002.