Családi Életre Nevelés Program - CSÉN

„Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai program

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)

Legfontosabb célunknak a házasság és a család védelmezését, erősítését tekintjük. Különös figyelmet fordítunk az ifjúságra, mert ők lesznek a jövendő családok alapítói. Átgondoltan, több oldalról közelítünk feléjük. Meggyőződésünk, hogy az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet, és az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. Úgy tűnik, a NEVELÉS tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemléletmód és az emberi élet tiszteletének kialakításában.

Családi életre nevelő programunknak egy ismeretterjesztő munka képezi alapját. 1990-ben a tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer szélesebb körben való megismertetését kezdtük el Kecskeméten. Azóta rendszeresen tartunk előadást, tanfolyamot és tanácsadást fiatalok és házasok számára országszerte. Általános- és középiskolákban kb. 1993 óta tartunk családtervezéssel, felvilágosítással és családi életre felkészítéssel kapcsolatos órákat. 1994-ben kerültünk szakmai kapcsolatba a budapesti Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközösségével, s tagjai lettünk ennek a szervezetnek. Az évek múlásával egyre nőtt az igény a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák iránt. Ezek megvalósítása közben tágult látókörünk, sok lehetőségünk adódott, hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz, és az őket foglalkoztató kérdésekhez, problémákhoz. Egyre inkább megismerhettük az ifjúsággal foglalkozó szakemberek fiatalokhoz való viszonyulását, nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. Ez a tevékenység a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület megalakulása – 1997. – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. 1999-től kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése, melynek a „Boldogabb családokért” nevet adtuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevele nyomán.

Programunkban a családi életre felkészítő foglalkozásokat „család-órák”-nak nevezzük, s 7-24 éves korú fiatalokkal foglalkozunk. Az óratartóinkat családi életre nevelő (CSÉN) tanácsadóknak nevezzük. Havi rendszerességgel, éveken át kísérjük a fiatalokat, hogy a kamaszkor különböző állomásain mellettük legyünk, s segítsünk eligazodni és dönteni az élet legfontosabb kérdéseiben. Egy osztályhoz, csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten, ha tehetjük hárman.

Több iskola vezetője kifejezte felénk, hogy nevelési koncepciójukhoz „Boldogabb családokért” programunk szervesen kapcsolódik, sőt illeszkedik, igénylik a családi életre felkészítő foglalkozások, „család-órák” szervezett megjelenését intézményeikben. Felismerték azt a tényt, hogy nemcsak a pályaválasztásra szükséges felkészíteni a fiatalokat, hanem egyfajta élethivatásra is annak reményében, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre. Család-órákat mind önkormányzati, mind egyházi iskolákban egyaránt tartunk osztályfőnöki, biológia, egészségtan, etika és hittan órák keretében. 2008-ban Kecskeméten, Budapesten, Biatorbágyon és Tökölön 26 iskolában (11 egyházi + 14 önkormányzati + 1 egyesületi), 145 osztálynál, kb. 3700 diáknak tartottunk család-órákat havi rendszerességgel; a 2009-es évben Kecskeméten, Tompán, Kecelen, Soltvadkerten, Budapesten, Biatorbágyon, Tökölön, Alsónémediben és Budakeszin összesen 35 intézményben (11 egyházi + 23 önkormányzati és 1 egyesületi), 172 osztály kb. 4098 diákja vehetett részt család-óráinkon. Ebből csak Kecskeméten összesen 19 intézményben 75 osztálynál, kb. 1680 diáknak tartottunk család-órákat. 2010-ben Kecskeméten, Lajosmizsén, Baján, Kecelen, Soltvadkerten, Kiskunhalason, Kerekegyházán, Garán, Miskolcon, Debrecenben, Esztergomban, Makón, Budapesten, Biatorbágyon, Budakeszin, Tökölön, Alsónémediben és Fóton, illetve Beregszászban és Karácsfalván összesen 59 intézményben, 282 osztálynál, kb. 6700 diáknak tartottak család-órákat a kecskeméti, bajai és budapesti családmunkacsoport tagjai.
Iskolai kereteken kívül szabadidős foglalkozásokon is elérjük a fiatalokat, pl. délutáni klubfoglalkozás, cserkészfoglalkozás, cserkésztábor, hittanóra, kollégiumi esti foglalkozás, tábor keretében. Programunkban Kárpátalján 2003 óta – Beregszászban és Ungváron –, Felvidéken 2007 óta – Gután, Ipolyságban és Révkomáromban –, Erdélyben 2008 óta – Marosvásárhelyen – és Vajdaságban szintén 2008 óta – Újvidéken – tartunk család-órákat és programbemutató előadásokat, műhelymunkát.

Témaköreink a család-órákon
Ezeken a „család-órák”-on a tanulók – életkori sajátosságaiknak megfelelően – hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kapnak a következő témákba:

 • A helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, a személyiségfejlesztés, a kommunikációs készség és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése.
 • Az értékközvetítő példaképek szerepe az életünkben.
 • Az igazságra épülő értékrend megismerése.
 • A barátságok szerepe, a serdülőkor sajátosságainak, a lelki és biológiai változások szépségeinek és gondjainak a megélése.
 • Hogyan segíthetünk a gyermekeknek, fiataloknak abban, hogy helyesen használják a tömegkommunikációs eszközöket?
 • A szabadidő értékes eltöltése.
 • Ismerkedés a termékenységi tünetekkel, a női ciklus történéseivel. Így remélhetőleg hozzájárulhatunk a fiatalok termékenység-tudatának és egészség-tudatának kialakításához.
 • A szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés, a házastársi elköteleződés és hűség, az egymásért való közös felelősségvállalás.
 • A szeretettípusokkal, az igazi, elfogadó szeretettel való ismerkedés. Egy sajátos nyelvet, a szeretet-nyelveket tanítjuk: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés.
 • A felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás, és az arról való kommunikáció elősegítése. A szexualitás helye meggyőződésünk szerint egy kölcsönösen hűséges, élethosszig tartó kapcsolatban van, mely számunkra a házasság. A szüzesség, az önuralom és lemondás értékét hangsúlyozzuk. Ez segítséget jelent az abortusz- és AIDS-prevenciós munkában is.
 • A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka, nagy öröm forrása két, egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. Fontos kiemelni azonban, hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is.
 • A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés során a fogamzás mint csoda jelenik meg. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet. Ha valaki ennek tudatában van, nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt.
 • Az abortusz-megelőzés során az élet tiszteletét, az életvédelmet, a magzatvédelmet hangsúlyozzuk, s leghatékonyabb segítségnek a magzati fejlődés részletes megismertetését tekintjük. Az abortusz nem családtervezési módszer!
 • Fontosnak tartjuk a teljes körű tájékoztatást a családtervezési módszerekről, melyre az átgondoltság, a tervszerűség és a felelősség a jellemző. Nagyon fontosnak tartjuk a természetes családtervezés részletes megismertetését. Bízunk abban, hogy mindezen ismeretek elmélyítése az egészséges életkezdet lehetőségét hordozzák.
 • Mivel a serdülőkorú fiatal úton van már leendő családi élete felé, a családtervezés tágabb értelemben egy életmódot is jelent számára. Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást, az egészséges táplálkozást, megfelelő testedzést, a káros szenvedélyektől való tartózkodást (a káros szenvedélyek prevenciója, AIDS- és drogmegelőzés).
 • A gyermek – ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse.
 • Hangsúlyozzuk a szülői hivatásra való tudatos felkészülést, mely nélkülözhetetlen a felelős szülővé válás során.
 • Karrier és/vagy hivatás? Siker és/vagy boldog családi élet?
 • Gyermekvállalás – gyermeknevelés. A gyermekről úgy beszélünk, hogy csodálatos ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse. A gyermekét váró édesanya éppen ezért – a mi szóhasználatunk szerint – áldott állapotban van, nem pedig terhes.
 • A szüléssel, annak baba-mama-barát formájával is ismerkedünk.
 • Rátekintünk a családban élő generációkra, a családi szerepekre.
 • Miért jó az „öreg” a háznál? A hagyományok megismerése és ápolása, a múlt értékeinek felidézése és követendő példája, az emlékek megtartó ereje.
 • Az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig.
 • A halál és gyász mai életünkben a tabu témák között szerepel, „Amióta nem otthon születünk és nem otthon halunk meg, nem értjük a világot!” A gyász, a veszteség feldolgozásának, a „gyászmunka folyamatának” bemutatásával kívánunk hatékony segítséget nyújtani ebben a nehéz kérdésben.
 • Beteg, fogyatékossággal élő és/vagy idős ember a családban – az empátiás és szolidaritás készség fejlesztése.
 • A tisztelet fontosságának hangsúlyozása.
 • A nagycsaládok illetve több generáció együttélése, konfliktushelyzetei és azok kezelése.
 • A családi szerepek áttekintése, család értékének hirdetése kiemelten fontos feladatunk.

„Boldogabb családokért” programunk 2006 őszétől kibővült egy német nagysikerű felvilágosító programmal, az MFM-Projekttel (Mädchen Frauen Meine Tage = lányok, asszonyok, menstruáció). A program kitalálója és elindítója Dr. med. Elisabeth Raith Paula müncheni orvosnő. Az MFM-Projekt 1999-ben indult Münchenben. Az MFM-Projekt „Ciklus-show” programjának Magyarországra történő adaptációját és elterjesztését Egyesületünk vállalta. A „Ciklus-show” program központi gondolata a következő: a serdülő lányok önképét és életérzését nagymértékben meghatározza, milyennek tapasztalják meg és értékelik a testüket, milyen üzeneteket hallanak testükkel - és így saját magukkal kapcsolatban. A saját test értékességének megtapasztalása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az egészségünkkel, termékenységünkkel és szexualitásunkkal felelősen tudjunk bánni. Ez minden megelőzés, prevenció alapja, ezért a program jelmondata: „Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok.”(www.mfm-projekt.de ;www.mfm-projekt.hu). A projekt magyarországi indulásától számítva, 2007-2011-ig összesen 3195 lány vett részt a 243 alkalommal megtartott Ciklus-show-n.

Módszereink - családmunkacsoportunk, csapatmunkánk

„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk gyakorlatorientált, a nem formális pedagógia eszköztárának elemeit tartalmazza. Országos modellként, mintaprogramként szolgál már több éve, de ezt a minősítést hivatalosan – az „ÉV GYERMEK- és IFJÚSÁGI MINTAPROJEKTJE” – 2008. november 8-án kapta meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárától.
Programunk több szinten reagál a jelentős mértékben változó társadalmi és gazdasági környezetre, melyben az etikai és erkölcsi nevelés, a gyermek- és ifjúságvédelem, az egészséges életmódra és családi életre nevelés háttérbe szorult. Közismert, hogy a fiatalok jelentős része megfelelő erkölcsi értékrend, az egészséges személyiség fejlődéséhez szükséges perszonális kapcsolatok nélkül, csonka vagy zilált családból kerül ki az életbe.
Család-óráink megtervezésére, megvalósítására és utómunkálataira a csapatmunka jellemző. Szakembereink: pedagógus, orvos, biológus, védőnő, logopédus, hitoktató, hittanár, egészségnevelő, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, teológus, mentálhygiénés szakember agrármérnök, idegenforgalmi közgazdász, programozó matematikus.
Egy osztályban két (esetenként három) munkatárs dolgozik egyszerre, mert így több figyelmet tudunk a gyerekekre szentelni, s megoldható az osztálybontás is, ha a téma ezt szükségessé teszi.
Foglalkozásainkhoz új formát kerestünk. Fontosnak tartjuk, hogy a diákokat a tanár partnerének tekintse, s így oldottabb légkörben valósulhassanak meg az órák. Ezeken a foglalkozásokon sokat játszunk együtt, beszélgetünk a diákokkal, s az új ismereteket is igyekszünk – előadás helyett – közös munkával felfedezni. Ehhez az újszerű szemléletmódhoz nyújtanak segítséget számunkra a közösen végzett gyakorlatok, játékok és drámapedagógia elemek alkalmazása.
„Kezdetben a fiatalok néha kicsit komolytalanok, esetleg zavaruk leplezése miatt zajosak. De ahogy a rendszeres órák alatt összeszokunk, egymásra hangolódunk, már látják, hogy velünk olyan intim dolgokról is jól el lehet beszélgetni, mint a szex, a szüzesség, a termékenység. Bizalmukba avatnak bennünket, megnyílnak. Érzik, hogy róluk van szó, és ők választják a témákat is. Majd ezeket együtt átbeszélgetve találjuk meg a válaszokat a „miértekre” és a „hogyanokra”. Talán meglepő, de ezekben a beszélgetésekben azt érzékeljük, hogy a gyerekek még ebben a felfordult világunkban is szeretnének szigorúbb, határozottabb elvek szerint élni. Csak nem tudják, hogyan tegyék. Hiszünk abban, hogy ezek a fiatalok az átgondolt kérdések és információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válhatnak. A mi feladatunk, hogy ebben segítsük őket.” (Idézet Fejes Mária riportjából.)
Az egy-egy osztályban zajló munka irányát a diákok igényei alapján az osztályfőnökkel való konzultáció során alakítjuk ki, és a megvalósulást is együtt értékeljük. Az óra-előkészítő és értékelő konzultációk segítségével igyekszünk „csoportra, osztályra szabott” foglalkozásokat tartani. Igényeljük, hogy az osztályfőnök is bent legyen az órákon, és örömmel vesszük, ha ő is aktívan bekapcsolódik az ott folyó munkába. A szülőket is igyekszünk tájékoztatni a szülői értekezleteken és más fórumokon a programunkról, s szülői foglalkozásokat is tartunk.
A program hosszú távú stratégiai célkitűzései

A család-órák közoktatásban történő meghonosítása, hogy a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei, tapasztalatai mélyüljenek, ismerjék fel a veszélyes élethelyzeteket, belső meggyőződésből tudjanak „igen”-t mondani a valódi értékekre és „nem”-et a káros szenvedélyekre: pl. dohányzás, alkohol, drog, szexuális promiszkuitás. Bízunk abban, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye lesz a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.
Legfőbb távlati célunk egy országos „család-háló” kiépítése. A pedagógus és védőnői tanfolyamokon végzett résztvevők „terepen” folyó szakmai munkájának segítése, nyomon követése és koordinálása is feladatunk. A hálózat utánkövetési rendszert biztosít a képzésben végzettek számára, akik tanácsadási, szupervíziós, rendszeres továbbképzési találkozókon keresztül segítséget vehetnek igénybe, hospitálási lehetőséget, és a folyamatos tapasztalatcsere elérhetőségét biztosítjuk számukra.